Risico komt in alle kleuren en maten.

Ondernemen is risico nemen. Maar wel de juiste risico's en in de juiste mate. Een beheersingsomgeving die is afgestemd op uw risk appetite is van essentieel belang voor een beheerste en integere bedrijfsvoering.

Maar de efficiëntie van uw interne beheersing is op lange termijn net zo belangrijk als de effectiviteit. De kunst is met het juiste penseel de juist kleur op de juiste plek aan te brengen.

 En dat omvat onder andere:

- het identificeren van uw strategische doelstellingen

- het vertalen van strategie naar beleid en processen

- het vastleggen van uw risicoacceptatiegraad

- het uitvoeren van een inherente risicoanalyse (risk assessment)

- het inventariseren van uw beheersingsmaatregelen (controls)

- het selecteren van uw key controls (control assessment)

- het testen van de effectiviteit en efficiëntie van key controls

- het onderhouden van risicobeheersingsdocumentatie


Bent u in staat op een efficiënte manier een beheerste en integere bedrijfsvoering te onderhouden?